Loading Laddar...
 

Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1

Sedan den 1/9 2009 är Riskutbildning del 1 en obligatorisk del av körkortsutbildningen- Behörighet B. 

Till denna utbildning krävs föranmälan!

 • Kurstiden är 3,5 tim inklusive raster
 • För att bli godkänd krävs närvaro under hela kurstillfället
 • Kom senast 15 min innan kursstart för legitimering och betalning
 • Vi bjuder på fika
 • Max 16 deltagare

 Kursens syfte

 • Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
 • Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Kursens mål

 • Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt förstå vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kursens innehåll

 • Riskfyllda beteenden
 • Trötthet
 • Alkohol och andra droger

Vad som krävs av eleven (uppsatta krav från myndigheten)

 • Vi kräver av eleven att denne deltar aktivt i reflektioner, diskussioner och värderingsövningar m m.
 • Vi kontrollerar genom muntliga frågor under kursens gång om eleven verkar ha tagit till sig budskapet.
 • Om eleven har språkförståelseproblem ska eleven ha med sig en tolk som under kursens gång kan översätta vad som sägs och delge gruppen elevens synpunkter till övriga elever. Tolken kan vara vem som helst, bara personen i fråga kan språken. Inget krav på legitimerad tolk. (anmäl tolk till trafikskolan)

Elevens förberedelse inför kursen

 • Eleven bör inför kursen förbereda sig genom att läsa igenom avsnittet-Människan i Elevcentralen och reflektera över innehållet.
 • Vi önskar också att eleven informerar om egen erfarenhet från allvarlig trafikolycka, rattfylla, alkoholism i familjen och liknande för att vi ska kunna ta hänsyn till det under kurstillfället. Vid samtycke ska eleven även kunna delge dessa egna erfarenheter för gruppen.

 

 bild theres.jpgDet är Theres som är din lärare för Riskutbildning del 1.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE ÄR DEN: 29/1 och 5/3 KL 9:00-12:30