Loading Laddar...
 

Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning för personbil.

“Riskettan” ger eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet påverkar sin förmåga som förare samt hur man påverkas av attityder och beteenden.

“Riskettan” sker i grupp med maximalt 16 deltagare per tillfälle och utbildningstiden är tre och en halv timme med raster. Vi bjuder på smörgås, frukt och dryck. 

För att bli godkänd måste du som elev aktivt delta i de diskussioner och övningar som ingår i kursen. Det är du tillsammans med resten av gruppen som ska reflektera och diskutera kring de ämnen och frågeställningar som tas upp.

Kursen hålls på svenska och det är Therés som är din lärare för tillfället. 

 

Kommande kurstillfällen är:  12/5, 28/4, 26/5, 23/6, 4/8, 18/8 

(Ca var fjärde vecka-tisdagar)

kl 09:00-12:30